TÜBİTAK TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi - PRODİS
Önemli Duyurular

02.10.2023 1507 2023-1 Çağrısı Sonuçları Açıklandı Devamı
29.08.2023 Kuruluş Bazlı Ön Kayıt ve Kuruluş Yetkilisi Belirleme Devamı
19.06.2023 1501, 1507, 1509 ve 1511 kodlu Destek Programlarında Raporlar Çevrimiçi (online) Olarak Gönderilecektir. Devamı
16.02.2023 1501/1507 2023-1 Çağrısı Güncellendi ve 2023-Deprem Bölgesi Özel Çağrısı Açıldı Devamı
01.09.2021 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda Yapılan Değişiklik Devamı
08.01.2021 MALİ HUSUSLAR VE ÖDEME SÜREÇLERİNE AİT BELGELER GÜNCELLENDİ Devamı
01.07.2020 Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Sistemine Geçilmesi Devamı

PRODİS TEYDEB

Endüstriyel araştırma ve teknoloji geliştirmek; yenilikleri desteklemek; özendirmek; izlemek ve üniversite-sanayi ilişkilerini geliştirmek TÜBİTAK’ın temel işlevleri arasındadır. Bu işlevleri gerçekleştirmek için oluşturulan programlar ve planlanan faaliyetler Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülmektedir.

VİZYON
Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının, araştırma-teknoloji geliştirme, teknoloji yönetimi ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmalarına katkı sağlamak ve bu alanda dünya çapında bilinen, uygulamaları örnek alınan bir kuruluş olmak.

MİSYON
Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik politikaları doğrultusunda, özel sektör kuruluşlarının araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyerek, rekabet güçlerini artırmaya, Ar-Ge kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır. TEYDEB, bu amaçla, ilgili kesimlerle işbirliği yaparak;

  • Özel sektör kuruluşlarının, proje esaslı araştırma-teknoloji geliştirme faaliyetlerine kaynak ayırmalarını özendirecek, risk paylaşımlı destek mekanizmaları uygular ve geliştirir,
  • Sanayi kuruluşlarının kendi aralarında, üniversitelerle ve araştırma kurumlarıyla ulusal/uluslararası işbirliği ve teknoloji transfer mekanizmaları oluşturmalarına katkıda bulunur,
  • Ölçme, değerlendirme ve izleme sistemleri oluşturarak uygulama araçlarının etkinliğini ölçer, destek programlarının sosyo-ekonomik etkilerini analiz eder.

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)
TÜBİTAK EK HİZMET BİNASI
İşçi Blokları Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C
Çankaya/ANKARA