Önemli Duyurular

02.11.2020 TEYDEB Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu Güncellendi Devamı
23.09.2020 Evrak Gönderiminde KEP Kullanımı Zorunlu Hale Geliyor Devamı
31.08.2020 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin 'Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu' Hazırlaması Devamı
23.07.2020 PRODİS Sisteminde E-imza Altyapısının Yenilenmesi Devamı
01.07.2020 Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Sistemine Geçilmesi Devamı
11.06.2020 COVID-19 Salgını Nedeniyle TEYDEB Projelerine 3 Ay Ek Süre Devamı

PRODİS TEYDEB

Endüstriyel araştırma ve teknoloji geliştirmek; yenilikleri desteklemek; özendirmek; izlemek ve üniversite-sanayi ilişkilerini geliştirmek TÜBİTAK’ın temel işlevleri arasındadır. Bu işlevleri gerçekleştirmek için oluşturulan programlar ve planlanan faaliyetler Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülmektedir.

VİZYON
Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının, araştırma-teknoloji geliştirme, teknoloji yönetimi ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmalarına katkı sağlamak ve bu alanda dünya çapında bilinen, uygulamaları örnek alınan bir kuruluş olmak.

MİSYON
Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik politikaları doğrultusunda, özel sektör kuruluşlarının araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyerek, rekabet güçlerini artırmaya, Ar-Ge kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır. TEYDEB, bu amaçla, ilgili kesimlerle işbirliği yaparak;

  • Özel sektör kuruluşlarının, proje esaslı araştırma-teknoloji geliştirme faaliyetlerine kaynak ayırmalarını özendirecek, risk paylaşımlı destek mekanizmaları uygular ve geliştirir,
  • Sanayi kuruluşlarının kendi aralarında, üniversitelerle ve araştırma kurumlarıyla ulusal/uluslararası işbirliği ve teknoloji transfer mekanizmaları oluşturmalarına katkıda bulunur,
  • Ölçme, değerlendirme ve izleme sistemleri oluşturarak uygulama araçlarının etkinliğini ölçer, destek programlarının sosyo-ekonomik etkilerini analiz eder.

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)
TÜBİTAK EK HİZMET BİNASI
İşçi Blokları Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C
Çankaya/ANKARA