TÜBİTAK TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi - PRODİS
PRODİS TEYDEB
Uygulama Esasları,Formlar ve Kılavuzlar

Ortak Dokümanlar

- Yönetmelik
- Mali Hususlar ve Ödeme

1501 - Sanayi ArGe Projeleri Destekleme Programı

- Uygulama Esasları
- Proje Öneri Dokümanları
- Değerlendirme Süreci Dokümanları
- ArGe Yardımı İstek Formu ve Dönemsel İzleme Dokümanları

 

1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı

- Uygulama Esasları
- Proje Öneri Dokümanları
- Etkinlik Sonrası İstenilen Dokümanlar

1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

- Uygulama Esasları
- Proje Öneri Dokümanları
- Değerlendirme Süreci Dokümanları
- ArGe Yardımı İstek Formu ve Dönemsel İzleme Dokümanları

 

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

- Uygulama Esasları
- Proje Öneri Dokümanları
- Değerlendirme Süreci Dokümanları
- ArGe Yardımı İstek Formu ve Dönemsel İzleme Dokümanları

 

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri

- Uygulama Esasları
- Proje Öneri Dokümanları
- Değerlendirme Süreci Dokümanları
- ArGe Yardımı İstek Formu ve Dönemsel İzleme Dokümanları

 

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

- Uygulama Esasları
- Proje Öneri Dokümanları
- Değerlendirme Süreci Dokümanları
- ArGe Yardımı İstek Formu ve Dönemsel İzleme Dokümanları

1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG)

- Uygulama Esasları
- Proje Öneri Dokümanları
- Değerlendirme Süreci Dokümanları
- İş Planı İlerleme ve Dönemsel İzleme Dokümanları

1513 -Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

- Uygulama Esasları
- Proje Öneri Dokümanları

1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

- Uygulama Esasları
- Proje Başvurusu Dokümanları

1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

- Uygulama Esasları
- Proje Başvurusu Dokümanları

 

1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı

- Uygulama Esasları
- Proje Başvurusu Dokümanları