TÜBİTAK TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi - PRODİS
PRODİS TEYDEB
Yardımcı Kılavuzlar

TEYDEB destek programları kapsamında faydalanabileceğiniz yardımcı kılavuzların bağlantıları aşağıda yer almaktadır.


KURULUŞ BAZLI ÖN KAYIT

Sermaye Şirketleri

1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Kuruluş bazlı ön kayıt uygulamasına geçilmiştir. Kuruluş bazlı ön kayıt süreci işletilen destek programları için proje başvurusundan önce firmaların ilgili süreci tamamlaması gerekmektedir.

Kuruluş bazlı ön kayıt uygulamasına ilişkin yardımcı doküman aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/on_kayit_kullanici_kilavuzu_9_2.pdf


Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Üniversiteler

Kamu kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin ön kayıt işlemleri için takip etmeleri gereken yardımcı doküman aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/kamu_kurum_ve_kuruluslari_ile_universiteler_icin_on_kayit_kilavuzu.pdf


FİRMALARIN PRODİS SİSTEMİNDEKİ YETKİ VE ROLLERİ

Firmaların PRODİS sisteminde yapacakları işlemlere yönelik ihtiyaç duydukları rollere ve sayfalara ilişkin yardımcı doküman aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/kullanici_rolleri_kilavuzu.pdf

Ortak kuruluş olarak bulunan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdareler ve Vakıf Üniversitelerinin Kuruluş Yetkilileri, “Yapılmış Tüm Başvuruların İzlenmesi” menüsünden proje bilgilerini ve destek kapsamına alınan proje bütçelerini görebilmektedir.


ORTAKLI PROJELERDE ORTAKLARIN PERSONEL AYLIK MALİYET BİLGİ GİRİŞİ

Ortaklı projelerde firma ortaklarının kendi personellerinin maaş bilgilerinin kendi firma kullanıcıları tarafından girilmesine yönelik yapılmış olan çalışmaya ilişkin yardımcı dokümanı aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır. Şayet projede üniversiteler ortak olarak yer aldılarsa personellerinin maaş bilgileri proje yürütücüsü tarafından girilmektedir.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/ortakli_projelerde_personel_maas_bilgi_girisi_kilavuzu.pdf


MALİ MÜŞAVİR PRODİS SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

TEYDEB PRODİS sistemini kullanacak olan Mali Müşavirlere (MM) kullanıcı kaydı dâhil olmak üzere “Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu (AGY500)” hazırlama ve gönderim süreçlerini anlatan yardımcı doküman aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/prodis_mm_kilavuzu.doc


TEYDEB PROJE BİLGİLERİNİN WEB SAYFASINDA YAYINLANMASI

1 Ocak 2010 yılından itibaren tamamlanmış projelere ait talep detayında belirtilen proje bilgilerinin paylaşılmasına başlanmıştır. Söz konusu geliştirmeye ilişkin yardımcı doküman aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/proje_bilgilerinin_webde_yayinlanmasi_kilavuzu.pdf


GİDER FORMLARI HAZIRLAMA KILAVUZU (1501,1507,1509,1511,1707) - 24.04.2024 Tarihinden İtibaren

Gider formları veri girişleri 24.04.2024 Tarihinden İtibaren Prodis sistemi üzerinden yapılmaktadır. Veri girişine yönelik yardımcı doküman aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/26720/giderformlarihazirlamakilavuzu.pdf