TÜBİTAK TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi - PRODİS
PRODİS TEYDEB
Duyurular
TEYDEB Destek Programlarında Destek Limitleri Artırıldı 07.02.2024

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen destek programları üst limitleri artırılmıştır. Yeni üst limitler 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 

1.      Senetle transfer ödemesi (ön ödeme) limiti 

1501, 1507, 1509 ve 1511 destek programları ile Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında senetle transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti 1.000.000 TL?den 1.400.000 TL?ye çıkarılmıştır.

2.    1503 Programı Üst Limiti

1503-Proje Pazarla Destekleme Programı üst limiti ulusal etkinlik desteği için 90.000 TL?den 130.000 TL?ye ve uluslararası etkinlik desteği için de 130.000 TL?den 190.000 TL?ye çıkarılmıştır.

3.      Transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti

1501, 1509 ve 1511 destek programları kapsamında transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti 30.000.000 TL?den 40.000.000 TL?ye çıkarılmıştır.

4.      Rapor Hazırlatma destek üst sınırı

1507 Programında proje önerisi ve Ar-Ge Yardımı İstek Formu hazırlatmak için danışmanlık hizmeti alımında destek kapsamına alınacak tutar 40.000 TL?den 55.000 TL?ye çıkarılmıştır.

5.      Fikir Sahibi Araştırmacı Ödülü

1501 ve 1507 destek programlarında fikir sahibi araştırmacı ödül tutarı 30.000 TL?den 40.000 TL?ye çıkarılmıştır.

6.      Ekonomik fizibilite raporu bütçe limiti

1501 ve 1511 destek programları kapsamında proje öneri başvurusu aşamasında ekonomik fizibilite raporu sunulması gereken proje bütçe limiti 13.000.000 TL?den 19.000.000 TL?ye çıkarılmıştır.

7.      Ekonomik fizibilite raporu/teknoloji değerleme raporu/bağımsız değerlendirme raporu

Ekonomik fizibilite raporu/teknoloji değerleme raporu/bağımsız değerlendirme raporu destek üst limiti 70.000 TL?den 100.000 TL?ye çıkarılmıştır.

8.        1602- Patent Destek Programı Hibe Destek ve Ödül Tutarları

1602- Patent Destek Programı Hibe Destek ve Ödül Tutarları artırılmış olup, eski ve yeni destek üst limitleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 

 

1602- PATENT DESTEK PROGRAMI HİBE DESTEK ve ÖDÜL TUTARLARI

ULUSLARARASI  PATENT DESTEKLERİ

ESKİ ÜST LİMİT

YENİ ÜST LİMİTİ

İnceleme Raporu Desteği

 

 

USPTO

30.000.-TL

40.000.-TL

EPO

30.000.-TL

40.000.-TL

JPO

60.000.-TL

80.000.-TL

SIPO

30.000.-TL

40.000.-TL

KIPO

30.000.-TL

40.000.-TL

Patent Tescil Ödülü (USPTO, JPO veya EPO yapılacak her bir tescil)

40.000.-TL

55.000.-TL

? Bir patente ilişkin alınabilecek olan Uluslararası Patent İnceleme Raporu Destek tutarlarının toplamı üst sınırı

180.000.-TL

240.000.-TL


Kuruluş Bazlı Ön Kayıt ve Kuruluş Yetkilisi Belirleme 29.08.2023

Başkanlığımız tarafından 19/06/2023 tarihinde yapılan "1501, 1507, 1509 ve 1511 kodlu Destek Programlarında Raporlar Çevrimiçi (online) Olarak Gönderilecektir" başlıklı duyuruda (https://eteydeb.tubitak.gov.tr/duyurular.htm#duyuru_64) 1501- Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları, 1507- KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları, 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları ve 1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları kapsamında desteklenen projelerin mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporu/mali müşavir raporunun elektronik imza kullanılarak sadece elektronik ortamda alınacağı ve proje kapsamında yapılan harcama ve giderlerle ilgili gider formlarının da elektronik ortamda hazırlanarak elektronik imzalı olarak TÜBİTAK'a gönderileceği belirtilmiştir. 

Bu kapsamda 1501, 1507, 1509 ve 1511 kodlu destek programları kapsamında dönem raporlarının gönderimi aşamasında yaşanan sorunlar nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur. 

1) Gider formlarının elektronik olarak kuruluş yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanması gerekmektedir. Bu nedenle elektronik imzası olmayan kuruluş yetkililerinin elektronik imza temin etmesi,  kuruluş bazlı ön kaydı olmayan kuruluşların kuruluş bazlı ön kayıt yaptırmaları, kuruluş bazlı ön kaydı olan kuruluşların da PRODİS'te yer alan kuruluş yetkilisi/yetkililerinin yetki süresini kontrol etmeleri önem arz etmektedir. 

2) Projenin takip eden dönemlerinin olması durumunda mutlaka kuruluş bazlı ön kayıt yaptırılması gerekmektedir. Kuruluş bazlı ön kayıtla ilgili aşağıda yer alan linkteki dokumanda  detaylı bilgi yer almaktadır. 

(https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/on_kayit_kullanici_kilavuzu_9_2.pdf

3) Kuruluş bazlı ön kayıt evraklarını rapor son gönderim tarihine kadar TÜBİTAK'a ulaştıramayacak olan kuruluşlar kuruluş bazlı ön kayıt evraklarını tarayarak teydeb.onkayit@tubitak.gov.tr adresine göndermeleri ve söz konusu evrakların eksiksiz olması halinde TÜBİTAK tarafından kuruluş bazlı ön kayıt onayı verilecektir. Bu durumda kuruluş bazlı ön kayıt evrakları daha sonra aşağıda belirtilen adrese posta/kargo ile gönderilecektir.  

4) Projesinin son dönemi olması ve destek sürecinde başka projesi olmayan kuruluşların, kuruluş bazlı ön kayıt yaptırmak istememesi durumunda kuruluş yetkilisi/yetkililerine ait bilgileri TÜBİTAK'a göndermeleri durumunda kuruluş yetkilisi/yetkilileri PRODİS'e TÜBİTAK tarafından tanımlanabilecektir. Bu tür kuruluşlar, kuruluş yetkilisi/yetkililerine ait imza sirküleri ve diğer evrakları teydeb.onkayit@tubitak.gov.tr adresine göndermeleri ve kuruluş yetkilisi/yetkililerinin TÜBİTAK tarafından uygun görülmesi halinde imza sirküleri aslını veya noter onaylı asıl suretini daha sonra aşağıda belirtilen adrese posta/kargo ile gönderebileceklerdir. 

5) Kuruluş yetkilisi/yetkilileri olarak TÜBİTAK'a bildirilecek kişi/kişiler için mutlaka PRODİS kullanıcı hesabı oluşturulması gerekmektedir. 

6) Kuruluş yetkilisi/yetkililerinin kuruluşu en geniş anlamda temsil ve ilzam eden kişi/kişiler (her hangi bir tutarla sınırlı olmaksızın hak getirici ve borçlandırıcı taahhütte bulunmaya, sözleşmeleri imzalamaya yetkili kişi / kişiler anlaşılmalıdır) ya da bu kişi / kişilerin TÜBİTAK nezdinde yürütülecek projenin sözleşmesinin imzalanması dâhil her türlü işleme ilişkin usulüne uygun olarak yetkilendirdiği temsilci veya temsilcileri) olması gerekmektedir.  


Adres:

TÜBİTAK EK HİZMET BİNASI

İşçi Blokları Mahallesi

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 

No:51/C Çankaya / ANKARA