PRODİS TEYDEB
Duyurular
Değerlendirme Ücret Tablosu ve Uygulanacak Kurallar 31.03.2020

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen destek programlarının değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan hakem, izleyici, panelist, kurul ve komite üyeleri ve benzeri kişilere ödenecek ücretlerde değişiklik yapıldı.

09/03/2020 tarihinden itibaren yapılan görevlendirmelerde geçerli olmak üzere yapılan düzenleme neticesinde;

1-Grup Yürütme Kurulu, Danışma Kurulu, Çağrılı Programlar Danışma Kurulu üyeleri, danışmanlık ödemeleri, Panelist/Moderatör, Hakem/izleyici, Rahber (Mentor/Danışman) ve benzeri kişiler için sabit bir ücret belirlenmiştir.

2- Şehir dışından gelen veya farklı şehirlere giden kişilere yol ücreti karşılığı olarak sabit ücrete ek olarak yol ücreti için ilave ücret ödenecektir.

3-Yol ücreti için gösterge olarak belirlenen tutarlar ilgili yıl için Ocak ayında belirlenen memur aylıklarına uygulanan aylık katsayası ile çarpılarak hesaplancaktır. (2020 yılı katsayı: 0,146074)

4-Yol ücreti için km başına 5 gösterge ilave ücret ödenir(5 X 0,146074=0,73 TL). Bu şekilde hesaplanan ücret 5.500 göstergeyi aşamayacaktır. (5.500 X 0,146074=803,4 TL).

5-Km başına yapılacak ödeme haricinde şehirler arası yol giderleri (otobüs, tren, ekonomik sınıf uçak vb.) karşılanmayacaktır.

6-Yurtdışından gelenlere km başına ücret ödenmeyecek, bu kişilere ekonomi sınıfı ulaşım gideri ödenecektir.

7-İlgili kişinin çalıştığı kurum/bulunduğu yer/ikametgahı ile görevlendirildiği, toplantı/yarışma/etkinlik v.b.'nin yapıldığı iller arası mesafe hesaplamasında Karayolları Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayımlanan "İller Arası Mesafe Cetveli" dikkate alınacaktır. 

Ücretlerle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


Rapor gönderim tarihleri 3 ay ertelendi 23.03.2020
Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) ve Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından desteklenerek yürürlüğe giren projeler kapsamında 30 Haziran 2020 tarihine kadar gönderilmesi gereken Gelişme/Sonuç/Dönem Raporlarının son gönderim tarihleri, Ülkemizde ortaya çıkan Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üç ay ertelenmiştir.
Söz konusu raporların güncellenen tarihler doğrultusunda gönderilmesi hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesi beklenmektedir.

Hakem ve İzleyici Video Konferans Duyurusu 23.03.2020
Hakem ve izleyicilerimiz TEYDEB destek programları kapsamında, istemeleri halinde kuruluşu ziyaret etmeden video konferans yoluyla yaptıkları görüşme ile proje önerisini veya dönem raporunu değerlendirebilecektir. Bu şekilde yapılan değerlendirmeler için ziyaretli hakemlik ve izleyicilik ücreti ödenecek, yol ücreti ödenmeyecektir.


Hakem ve izleyicilerin, PRODİS üzerinde rapor hazırlarken  "Şehirlerarası seyahat bulunmamaktadır" seçeneğini işaretlemesi ve "HAKEM/İZLEYİCİ EK ÖDEME FORMU"'nu doldurmaması gerekmektedir.


Çalışmalarınızda başarılar dileriz.


TÜBİTAK TEYDEB